← OLA!VITORIA!

+ Sony α900 Sony 300mmF2.8G iso2000 1/125 f4.0 Image Data Converter SR Retouch/Photoshop CS3
+ Sony α55 Minolta 35mmF1.4G iso3200 1/100 f1.7 Image Data Converter SR Retouch/Photoshop CS3
+ Sony α900 Sony 300mmF2.8G iso1000 1/1000 f3.5 Image Data Converter SR Retouch/Photoshop CS3
← OLA!VITORIA!